RISCOS LABORALS

Assessorament i compliment del Pla de Prevenció i Servei de Vigilància de la Salud.


Assessorament en la tramitació del reconeixement mèdic i obligacions laborals en matèria de Riscos Laborals.