Riscos laborals

oferim Assessorament en la redacció i el compliment del Pla de Prevenció i Servei de Vigilància de la Salud en els llocs de treball.
oferim Assessorament en la tramitació del reconeixement mèdic i les obligacions laborals en matèria de Riscos Laborals.
oferim la gestió integral en la creació i l’actualització dels processos i protocols derivats del pla de prevenció de riscos laborals