PROTECCIÓ de DADES

Servei de tramitació de la documentació obligatòria per donar compliment als requisits legals en matèria de Protecció de Dades.


Manteniment obligacions legals respecte al Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Tramitació de l'alta inicial i el manteniment de la base de dades de RGPD.

Gestió del drets de les persones interessades (dret d'accés, rectificació, oposició,  supressió (oblit), limitació del tractament i portabilitat).

Tarifes:

El preu anual pel servei d'adaptació i alta fins a 5 treballadors és d'una quota única de 90 euros, i 10€ al mes de manteniment.

A partir de 5 treballadors, el preu és un pagament únic de 90 euros més 3€ per cada treballador addicional, i 10€ al mes de manteniment.

Aquests preus no inclouen impostos.