Protecció de Dades

Oferim el servei de tramitació de la documentació obligatòria per donar compliment als requisits legals en matèria de Protecció de Dades.
oferim el servei de Manteniment de les obligacions legals respecte al Reglament general de protecció de dades (RGPD).
oferim la Gestió del drets de les persones interessades (dret d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació del tractament i portabilitat) de manera integral i global.
oferim la Tramitació de l’alta inicial i el manteniment de la base de dades del reglament general de protecció de dades (RGPD)