Marqueting

Oferim l’assessorament estratègic en màrqueting digital. redacció, implementació i direcció del pla de màrqueting de l’empresa.
oferim l’estudi i redacció de projectes de branding aportar solidesa a la marca.
oferim l’assessorament i creació de campanyes publicitàries en mitjans tradicionals i digitals.
oferim la creació i disseny de tot tipus de continguts adaptables a tots els dispositius i xarxes. tant imatges, cartells, vídeos i més.
oferim la gestió d’ofertes i contactes a través de software especialitzat en crm per centralitzar totes les comunicacions.
oferim la creació i manteniments de perfils a les xarxes socials. l’anàlisi de resultats i seguiment de la interacció dels clients.
oferim la redacció d’una auditoria de màrqueting i comunicació per detectar punts de millora internes i externes de l’empresa.
oferim la creació i manteniment de pàgines web, e-commerce i disseny d’aplicacions mòbils.