Finances

Oferim serveis globals d’assessorament i gestió comptable, acompanyant als nostres clients en les seves necessitats comptables.
Oferim assessorament fiscal tant a persones físiques com jurídiques en les seves obligacions fiscals i tributàries.
Oferim assessorament en definició d’objectius i avaluació del grau de compliment. Establiment d’indicadors de gestió i seguiment (KPI’s).
Oferim assessorament en obtenció de finançament tant públic com privat per a la realització de projectes.
Oferim assessorament en matèria de control de gestió, realització i seguiment de pressupostos.
Oferim dissenyar el departament del Controlling i assessorament dels requisits funcionals.