FINANCES

Oferim serveis globals d'assessorament i gestió comptable, acompanyant als nostres clients en les seves necessitats comptables.

Oferim assessorament fiscal tant a persones físiques com jurídiques en les seves obligacions fiscals i tributàries.

Oferim assessorament en matèria de control de gestió, realització i seguiment de pressupostos, assessorament en definició d'objectius i avaluació del grau de compliment, i establiment d'indicadors de gestió (KPI's). Disseny del departament del Controlling i assessorament dels requisits funcionals.

Oferim assessorament en obtenció de finançament.