CONSULTORIA

Estratègica: ajudem a definir la línia estratègica de la companyia, així com el pla de negoci pels propers anys.


Organització: ajudem a crear valor millorant el rendiment del negoci.
 

Processos: ajudem a incrementar la productivitat de l'empresa mitjançant la millora en l'eficàcia dels seus processos.  
 

Sistemes: ajudem a definir l'estratègia de sistemes de la informació, i integrem solucions especialitzades per optimitzar les operacions de la companyia.
 

Recursos Humans: ajudem a definir sistemes d'avaluació del personal, definició d'objectius, descripció de llocs de treball i a crear valor des de i per a les persones.