COMPRES

Optimització processos de compres. Disseny del procès de compres en funció de les necessitats.

 
Elaboració, revisió i optimització dels procediments d'inventaris.