ASSEGURANCES

Gestió d'assegurances de responsabilitat civil (RC).


Gestió d'altres assegurances (autònoms, accidents, comerç, etc.)